Semitron

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområder
Semitron® ESd er en produktserie, som fra naturens side er forsynt med noen egenskaper som betyr at materialene bortleder statisk elektrisitet. De forskjellige kvaliteter er designet for anvendelser, der statisk elektrisitet under drift er et problem. Semitron® ESd evne til å bortlede statisk elektrisitet er en egenskap som ikke er avhengig av en overflatebehandling, eller atmosfæriske fenomener som eksempelvis fukt.

Pga. sine elektriske egenskaper, finner Semitron® kvalitetene særlig anvendelse innenfor elektronikkindustrien, enten til direkte anvendelse som elektriske komponenter, eller til håndteringsutstyr av komponenter, hvor statisk elektrisitet kan være ødeleggende. Industrien for fremstilling av diverse CD’er er i eksplosiv vekst. CD’er er i produksjonsprosessen særdeles følsomme overfor statisk elektrisitet. Et problem som hvert år resulterer i millioner av ødelagte CD’er på grunn av feil materialvalg i forbindelse med fremstilling av håndteringsutstyr. Derfor har Semitron® -materialene funnet stor utbredelse innenfor denne industrien. Fintfølende elektronisk utstyr skal ofte bekles med bortledende materialer. Anvendelse av Semitron® hindrer ofte skader på følsomt og meget dyrt utstyr. Intern håndtering av elektroniske delkomponenter foregår ofte i spesiellt fremstilte transportbakker. For å hindre ødelagte delkomponenter og derav følgende driftstap, anvendes Semitron® i stor utstrekning til håndteringsutstyr innenfor bl.a. elektronikk- og halvlederindustrien.

Karakteristikk
• Leveres i kvaliteter med såvel gode mekaniske og temperaturmessige egenskaper
• Sikrer en permanent bortledning av statisk elektrisitet
• Bortleder statisk elektrisitet (5 kV) på mindre enn 2 sekunder (se tabell nedenfor)
• Ingen tilsetning av metall eller grafitt/carbon pulver
• Leveres i kvaliteter med en glimrende dimensjonsstabilitet og lite fuktopptak
• Leveres i kvaliteter som dekker et meget bredt temperaturområde

Kvaliteter
Der finnes tre Semitron® ESd kvaliteter, som kan lede bort statisk elektrisitet over et bredt temperaturområde og under meget forskjellige mekaniske belastningsforhold.

Semitron® ESd 225 (Beige)
- statisk elektrisk ledende POM

Semitron® ESd 225 er et POM basert, statisk bortledende materiale, som er velegnet til fremstilling av materialhåndteringsutstyr. Med dette materiale unngås problemer med elektriske støt fra deler, som berøres av mennesker. Semitron® ESd 225 er det perfekte materialvalg til monterings- og håndteringsanordninger til håndtering av silicium skiver (CD’er ), til fremstilling av følsomme elektroniske komponenter samt harddisk- drivere og trykte kretsløp.

Semitron® ESd 410 (Sort)
- elektrisk ledende PEI

På grunn av sine fantastiske mekaniske egenskaper helt op til 210°C, gir Semitron® ESd 410 mulighet for ESd-løsninger ved høyere driftstemperaturer. Dessuten har dette materialet en glimrende dimensjonsstabilitet (lav lineær termisk utvidelseskoefficient og lite fuktopptak), hvilket gjør kvaliteten velegnet til håndteringsutstyr innenfor bl.a. elektronikk- og halvlederindustrien.

Semitron® ESd 500 (Hvit)
- elektrisk ledende PTFE

Ettersom denne kvaliteten er forsterket med et syntetisk tilsetningsstoff, kombinerer Semitron® ESd 500 fremragende egenskaper som lav friksjonskoefficient, god dimensjonsstabilitet samt elektrostatisk bortledning. Der ren PTFE har problemer med å bortlede statisk elektrisitet, kontrollerer Semitron® ESd 500 oppsamlingen av statisk elektrisitet, samtidig med at de velkjente PTFE egenskaper, som fremragende kjemisk resistens, gode temperaturmessige egenskaper, samt lav friksjonskoefficient beholdes.