PVC PMMA

Blend

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Kydex® plater er fremstilt ved en materialesammensetning av PMMA og PVC. Denne sammensetningen gir materialene en ekstrem seighet. Platene ekstruderes i en lang rekke farger, mønstre, strukturer, tykkelser og kvaliteter. For å imøtekomme sluttbrukernes krav til vakuumforming og membranpressing samt ønsker om spesifikke anvendelser, finnes det en bred vifte av materialkvaliteter med hver sine spesielle egenskaper.

Anvendelsesområder
De mange materialkvalitetene gjør det mulig å anvende Kydex® i mange applikasjoner alt fra ”pakking” av avansert medisinsk utstyr, interiørdeler, til fly, displays til veggkledning og møbeldeler.

Typiske anvendelser er:
• Hus, kabinetter, innkapslinger
• Ventilasjonsdeler og rister
• Fly-, tog- og bussinteriør
• Kabinetter til grafiske maskiner
• Innredning og møbler
• Skjulte deler som f.eks. støtter og avskjerminger
• Transportkasser
• Vegg- og skapkledning til sykehussektoren
• Støtteskinner og andre hjelpemidler innnfor ortopeisk industri

Karakteristika
Kydex® plater har et bredt anvendelsesområde på grunn av følgende karakteristika:
• Glimrende kjemisk resistens
• Meget høy slagstyrke – høyere enn for PC
• Høy dimensjionsstabilitet
• Glimrende brandhemmende egenskaper – Noen kvaliteter oppfyller selv de strengeste krav til materialer anvendt i tog-, buss- og flyindustrien
• Fremragende formingsmessige egenskaper
• Leveres i en lang rekke forskjellige kvaliteter, i et meget bredt fargespekter og med mange forskjellige overflatestrukturer

Egenskaper
Kjemikalieresistens
PMMA/PVC sammensetningen er mer resistent overfor konsentrerte kjemikalier enn andre termoplaster. Kydex lever opp til de høyeste krav om kjemiskresistens for termoplastiske materialer, som er definert i ASTM D-1784 standard for klasse 12454-C for hard PVC. Vanskelige flekker, skrapemerker og graffiti kan fjernes fra Kydex® overflaten ved bruk av sterke rengjøringsmidler, og uten at overflaten forandres eller blir skadet. Nettopp disse forholdene gjør materialet særdeles velegnet til applikasjoner i miljøer med krav til høy sterilitet – f.eks. innenfor sykehussektoren.

Slagstyrke
Ingen andre termoplastiske platematerialer kan klare slag, riper og andre ytre på- virkninger som Kydex®. Avhengig av type kan det oppnås en kjærvslagstyrke på opp til 953 J/m. På grunn av materialets kombinasjon av ekstrem seighet og elastisitet, kan Kydex® ved romtemperatur strekkes til dobbelt størrelse uten å knekke.

Brann
Avhengig av type får man Kydex plater med bl.a. følgende normer for brannklassifikasjon:
• UL Std. 94 V-0
• UL Std. 94 5V
• FAR 25.853 a) og d)
• MVSS 302 class I/A • BS 476/7 Class 1
Dette betyr at materialet oppfyller selv de strengeste krav innenfor fly-, tog- og bussindustrien.

Dimensjonsstabilitet
På grunn av den lave vannabsorbasjon og den relativt lave termiske utvidelseskoeffisient, har konstruksjoner som er fremstilt av Kydex® en høy dimensjonsstabilitet.

Termoforming
Kydex er et fremragende materiale til termoforming. Materialet forener en lang rekke vesentlige egenskaper og prosessfordeler som eksempelvis:
• God formbarhet
• Evne til å ivareta en ensartet godstykkelse
• Lave syklustider
• Gode dyptrekkingsegenskaper
• Materialets seighet og mekaniske styrke minimerer behov for godstykkelse
• Ingen fortørring
• Billigere sluttprodukt enn emner fremstilt i eksempelvis branhemmende ABS og innfarget PC

Designfrihet
Kydex® gir enestående designmuligheter og fleksibilitet. Det skyldes bl.a. følgende fordeler med Kydex®:
• Det finnes adskillige typer med egenskaper og sertifiserte normer som imøtekommer spesielle applikasjoner
• Det finnes 10 forskjellige standard overflatestrukturer
• Det finnes 34 forskjellige standardfarger
• Det finnes 25 spesialkvaliteter med hver sine særegne egenskaper, som gjør det mulig å finne en kvalitet til stort sett alle applikasjoner i industrien
• Der kreves en beskjeden minimumsmengde for fremstilling av kundespesifikke farger

Kvaliteter
Som nevnt finnes Kydex® i ca. 25 spesialkvaliteter og det utvikles løbende nye kvaliteter for å imøtekomme industriens skerpede materialemessige krav.

Det brede produkt spekteret betyr, at Kydex® finnes i kvaliteter, som på det nærmeste er skreddersydd til den enkelte applikasjon. Ring og be om spesialbrosjyre på denne unike materialeserien.