PUR

Polyurethan

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
PUR anvendes hovedsakelig, hvor det stilles krav til en kombinasjon av fleksibilitet, slitestyrke og evne til å absorbere støt. Typiske anvendelser for PUR-EN er høyt belastede maskinelementer som foringerr, lager, koblinger etc. Samme kvalitet anvendes også til valse- og rullebelegninger, samt til fjærelementer. PUR-EN har den beste evnen til å motstå vibrasjoner. Typiske anvendelser for PUR-EM er mer volumiøse, slitbelastede emner, som anvendes til transport eller behandling av abrasive medier, f.eks. sliteskjær, blandeskovler, avskrapere, plogskjær og lignende. Oppskummet PUR elastomer anvendes hovedsakelig som trykkfjærelementer – og spesielt som støtdempere i produksjons- og transportutstyr, f.eks. pakninger, men også som polerskiver og lignende.

Karakteristika
Typiske fordeler ved kompakt PUR er:
• Stor trekkstyrke kombinert med stor bruddforlengelse
• Meget fleksibelt selv ved lave temperaturer
• Stor slitestyrke
• Gode dempningsegenskaper
• Bestandig mot olje, fett og bensin
• Høy ozon- og UV-resistens
• Hydrolysebestandighet ved spesialtyper
• Fordelaktige produksjonsomkostninger ved store og/eller kompliserte emner gjennom enkel støpeteknikk

Oppskummet PUR kjennetegnes dessuten ved:
• Komprimeringsegenskaper (sammentrykkes til mindre volum)
• Progressiv arbeidslinje (fjærelementer) • Stor tilbakestillingskraft
• Stor fjæringsvei
• Høy støtelastisitet
• Lite blivende deformasjon (Compression set) Anvendelse er ikke tilrådelig ved:
• Varmt vann eller damp i miljøet
• Konsentrerte syrer eller baser
• Aromatiske oppløsningsmidler
• Langvarig kontakt med matvarer
• Krav om lav friksjon

Egenskaper
Mekaniske
Kjennetegnet for en elastomer er, at den kan utsettes for en meget stor forlengelse (minst 2 gange den opprinnelige lengde), uten at det oppstår brudd, og at den går tilbake til tett på det opprinnelige, når belastningen fjernes. De mekaniske egenskaper skal først og fremst settes i relasjon til andre elastomerer. I forhold til tradisjonell gummi danner PUR bindeleddet til termoplaster, både når man ser på trekkstyrke og stivhet. Stivheten (E-modul) kjennetegnes tradisjonelt for elastomerer ved shorehardheten. Man bør være oppmerksom på, at stivheten vokser nærmest eksponentielt med shorehardheten, og at det derfor er mindre forskjell i stivheten mellom sh 75A og 85A, enn det er mellom sh 85A og 93A.

Termiske
PUR har et relativt stort temperaturområde (-40°C til +80°C), hvor det bevarer sine elastiske egenskaper nærmest konstante. Ved store dynamiske belastninger skal man være oppmerksom på, at det kan oppstå høye temperaturer på grunn av indre friksjon (hysterese), og en belastningsfrekvens på 30Hz anses som maksimalt tilrå- delig over lengre tid. PUR har en relativ stor termisk utvidelseskoeffisient (200x10-6), som spesielt har betydning ved montering på metallemner.

Elektriske
De elektriske egenskaper er noenlunde sammenlignbare med herdeplaster, men generelt sett dårligere enn for termoplaster.

Optiske
PUR leveres normalt ikke i klar utførelse.

Fysiologiske
PUR er helsemessig uproblematisk. PUR halvfabrikata er, på grunn av fremstillingsmetoden, dog ikke egnet for langvarig kontakt med matvarer.

Kjemikalieresistens
PUR er bestandig mot mineralske oljer, bensin og fett (additiver kan angripe) samt svake syrer og baser, ozon og oksygen. Der forekommer mindre angrep (kveldning) ved kontakt med alkoholer, eter og karbondisulfid. Kraftigere kveldning forekommer ved kontakt med estere, ketoner og kullbrinter. PUR er ikke bestandig over for sterke syrer og baser. Likeledes er det ikke bestandig mot varmt vann og damp.

Vær- og UV-stabilitet
Værrbestandigheten for PUR er god. Når det utsettes for lys, gulner det, men dette har ingen betydning for dets egenskaper.

Brann
Det foreligger meget sparsomme opplysninger vedrørende branntekniske data. PUR vil brenne, når den antennes, og det foreligger ingen brannklassifisering på PUR.

Bearbeidning/forarbeidning
Sponfraskillende
Halvfabrikata kan bearbeides eller etterbearbeides ved stansning og de fleste former for sponfraskillende bearbeidning. Bearbeiding vanskeliggjøres av en stor avrivningsstyrke kombinert med stor seighet og er lettere ved relativt stive emner enn de bløtere. For å gjøre emnene stivere kan det til tider være en fordel å fryse ned disse innen bearbeiding. Som for alle plastmaterialer er det av stor betydning for bearbeideligheten, at de skjærende verktøy er meget skarpe, og skjær og sponbrytende flater kan med fordel lappes eller poleres. Som kjøle- og smøremiddel kan så vel trykkluft som vann og tradisjonelle kjølesmørermidler anvendes. PUR fremstilles med fordel i sin ferdige form ved en relativ simpel reaksjonsstøpeprosess. Dette gjelder så vel cellefylt som kompakt PUR. Man har ved denne prosessen videre mulighet for å støpe inn metallemner som f.eks. mutre eller gjengestykker.

Termoforming
PUR kan ikke termoformes.

Sammeføyningsmetoder
De mest anvendte metoder til samling og montering av PUR er liming og bolting.

Limning
Ved liming kan man anvende kontakt- eller tokomponentlim. Som ved all liming er det av avgjørende betydning, at det valgte limet egner seg til formålet, og at det foretas en grundig avrensning og forberedelse av limeflatene. Det er således nødvendig å fjerne olje, smuss etc., men også støpehinne, for å oppnå optimal binding. Korrekt uført kan det oppnås en styrke i limefugen, som svarer til grunnmaterialets.

Sveising
PUR kan også buttsveises, men det er vanskelig og krever en del øvelse.

Overflatebehandling
Er normalt ikke mulig, men de harde typene kan uten problemer lakkeres.