PS

Polystyren

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
PS-plater anvendes i stor utstrekning til forming av komponenter til reklameindustrien, skilt og skjermer, kabinetter og lignende, men også til elektro- og maskindeler. Som klart materiale anvendes PS til skjermer og til bildeinnramming. Til masseproduserte emner er det en mengde bruksområder, og især emner i den billige enden. Det kan være leketøy, emballasje, engangsbegre, kontorartikler, innsatser til skuffer og mye mer. Når PS anvendes, er det svært ofte at prisen har en avgjørende innflytelse. Men PS inngår også i blandingsmaterialer med andre termoplastiske materialer, og man kan komme frem til særdeles gode løsninger med fin overflate og gode mekaniske egenskaber.

Karakteristika
PS kjennetegnes på følgende egenskaper:
• God stivhet
• Gode elektrisk isolerende egenskaper
• Gode formingsegenskaper
• Resistent for mange syrer og baser
• Uproblematisk sammen med næringsmidler PS bør anvendes med forsiktighet ved:
• Kontakt med løsemidler
• Anvendelse utendørs – UV-stråler nedbryter
• Temperaturer vesentlig over alminnelig romtemperatur
• Krav om høy slagstyrke

PS bør anvendes med forsiktighet ved:
• Kontakt med løsemidler
• Anvendelse utendørs – UV-stråler nedbryter
• Temperaturer vesentlig over alminnelig romtemperatur
• Krav om høy slagstyrke

Egenskaper
Mekaniske

PS-HI har helt typiske egenskaper for en amorf termoplast. På området mekaniske vil det si at materialet er så stivt at det holder styrken stabilt opp til bløtgjøringsområdet omkring glassovergangstemperaturen. Det er hardt og kjerv-følsomt hvilket gummiandelene avhjelper sammenlignet med ren PS. Det er liten tendens til kryping (kaldflytning), men den tillatte forlengelse ved trekk er meget lav - 0,4%. Overskrides dette, kommer spenningsrevner. Styrenakrylnitrid copolymerer SAN er et av de termoplastiske materialer med størst stivhet.

Termiske
De termiske egenskaper viser et anvendelsesområde ved normalt bruk mellom -40 og +70°C og svarer således nesten til PVC. Etter glassovergangstemperaturen på ca. 95°C, er PS meget enkelt å forme og mindre temperaturfølsomt enn PVC. SAN og andre copolymerer, f.eks. MSA, kan anvendes ved høyere temperatur.

Elektriske
PS-polymer har generelt gode elektrisk isolerende egenskaper, som ofte tillater oppladning av statisk elektrisitet. De gode dielektriske verdier svarer nesten til PE's, og de er nesten frekvensuavhengige.

Optiske
Optisk er PS nesten sammenlignbar med PMMA, og det synlige lys passerer nesten uten tap – 90%. Ren PS er best, da tilsetning av butadien ofte gir materialet en brunlig farge.

Fysiologiske
PS brukes i stor utstrekning til næringsmidler, både tyske og amerikanske bestemmelser angir hvilke tilsetnings- og blandingsstoffer som tillates.

Kjemikalieresistens
PS er bestandig over for mange mineralsyrer (ikke oksiderende), baser, alminnelig alkohol og er temmelig aldringsbestandig. PS-HI er ikke så resistent som SAN. Med stort innhold av akrylnitrid er sistnevnte ganske bestandig mot løsemidler som bensin, oljer og aromastoffer. PS og PS-HI er derimot, som det er typisk for amorfe materialer, ikke bestandig over for flertallet av organiske løsemidler.

Vær- og UV-stabilitet
UV-stråling angriper de fleste PS-typer. Der finnes dog rimelige værbestandige typer. PS-kvaliteter er meget følsomme for spenningskorrosjon.

Brann
Når PS er et organisk stoff oppbygget av hydrogen, er det antennelig og brenner med en lysende flamme under utvikling av sort røyk. Ved oppvarming over 280°C frigis monostyren, som kan kjennes på en søtlig lukt. PS finnes i brannhemmende kvaliteter.

Bearbeiding
Sponfraskillende

Halvfabrikata av PS kan enkelt bearbeides, men PS er ganske sprøtt og man skal unngå spisse skjærevinkler på verktøyet. Det er viktig at verktøyet er skarpt (må ikke ha vært benyttet til hardere materialer). Varmeutviklingen kan resultere i at materialet smelter, og det kan derfor anbefales å kjøle med trykkluft eller vann.

Termoformning
PS-plater er særdeles velegnet til termoforming og lignende varmformemetoder. Materialet skal ha en temperatur på ca. 120°C under formingen. Hvis platen er for kald under formningen, vil det oppstå indre spenninger som kan resultere i sprekkdannelser.

Festemetoder
Ved valg av skjøtemetoder må det tas hensyn til materialets kjervfølsomhet. Skruer, poppnagler og lignende som utsetter materialet for store lokale spenninger, skal brukes med omtanke.

Liming
PS oppløses av hydrogen som muliggjør skjøting av komponenter av samme materiale. Liming skjer ved en forsiktig oppløsning av heftflatene, og etter en gitt avdampningstid sammenpresses flatene i ca. 10 minutter. Fugen må ikke belastes i 2 døgn. Man kan benytte toluol, aceton, methylenchlorid og flere andre. PS kan limes til andre materialer ved bruk av kontaktlim eller tokomponentslim.

Sveising
PS skjøtes fint med hjelp av varmsveising, varmluftsutstyr eller sveisespeil. I tillegg, kan man oppnå gode resultater med ultralydsveising.

Overflatebehandling
En rekke trykkmetoder kan brukes på PS, f.eks. tørroffset, dyptrykk og silketrykk, og det er mulig å overflatebehandle PS med maling. Valg av trykkfarge bør skje i samarbeide med fargeleverandøren.

Halvfabrikat
PS finnes normalt kun som plater (og folier). Den normale lagerkvalitet er PS-HI (med høy slagstyrke), som er ektruderte. Finnes i sort, hvit og forskjellige karakteristiske farger samt klar