PPS

Polyphenylensulfid

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

PPS – polyphenylensulfid – er en delkrystallinsk polymer. PPS har stor styrke og stivhet. Det leveres normalt i glasfiberfylt kvalitet og de mest kjendte typene er Techtron® og Ryton®. Techtron® HPV PPS er en forsterket, selvsmørende kvalitet med en høy stivhet og styrke. Materialet er spesielt utviklet til glidedeler og andre bevegelige maskindeler. Materialet utfyller det gapet som er mellom standard termoplastiske materialer (PA, POM og PETP) og de mer avanserte materialer (PBI, PAI og PEEK), både når det gjelder egenskaper og pris.

Kvaliteter
Techtron® HPV PPS (mørkeblå) Techtron® HPV PPS kombinerer godt egenskaper som slitestyrke, bæreevne og dimensjonsstabilitet samtidig med, at materialet kan udsettes for jemikalier og miljøer med høye temperaturer. Techtron® HPV PPS kan anvendes der hvor POM, PA, PETP, PEI og PSU ikke strekker til eller i de tilfeller, hvor det ved anvendelse av PI, PEEK og PAI er snakk om „overengineering“ og derfor en økonomisk dårlig løsning. På grundn av materialets selvsmørende egenskaper har Techtron® HPV PPS en særdeles god slitestyrke og lav friksjonskoeffisient. Kvaliteten mye bedre enn ren PPS, som har en høy friksjonskoeffisient, samt glasfiberforsterket PPS, som for- årsaker stort slitasje av glideflaten på bevegelige deler. Ovensnevnte egenskaper kombinert med en fremragende kjemikalieresistens, skaper adskillige anvendelsesmuligheter for Techtron® HPV PPS . Feks. Ovner til industrien,næringsmiddelproduksjon, kjemisk prosessutstyr eller elektrisk isolerende systemer.

Anvendelsesområder
PPS er meget anvendelig til sprøytestøping. Materialet har gode dielektriske egenskaper og anvendes bl.a. til kontakter, relekomponenter, sokler og andre elektriske komponenter. PPS står imot en lang rekke aggressive kjemikalier og blir derfor bl.a. brukt til pumpedeler, varmeskjole, målere, kjølesystemer og generatordeler. Techtron® HPV PPS kan kun leveres som halvfabrikata og anvendes innenfor områ- der, hvor der kreves høy temperaturbestandighet, lav krymping, stor slidstyrke og kjemisk resistens. Med andre ord hvor materialer som f.eks. PA, POM, PETP, PEI, PES og PSU av forskjellige årsaker ikke kan anvendes.

Typiske anvendelsesområder er:
• Deler til kjemisk prosessutstyr (pumper, ventiler og kompressorkomponenter)
• Deler til autoklav- og tørkeovner
• Komponenter til elektronikindustrien (f.eks. temperaturbestandige isolatorer)
• Komponenter i matvareindustrien hvor smøring er umulig eller meget vanskelig

Karakteristika
• Særdeles høy makimal tillatt driftstemperatur i luft (220°C kontinuerligt og opp til 260°C i korte perioder)
• Høy mekanisk styrke, stivhet og hardhet – også ved stigende temperaturer
• God kjemikalie- og hydrolyseresistens
• Glimrende slite- og friksjonsegenskaper
• God dimensjonsstabilitet
• Ekstrem modstandsdyktighet overfor radioaktiv stråling – gamma- og røntgenstråler
• God UV-resistens • Lav selvantennelighet
• Gode elektriske og dielektriske egenskaper

Techtron® HPV PPS bør ikke anvendes i forbindelse med:
• Sterkt oxiderede medier • Sterke mineralsyrer

Egenskaper
Mekaniske

PPS kjennetegnes ved en meget høy stivhet, som overstiger alle andre termoplastiske materialer. Krypmotstanden er meget god og sammen med den god dimensjonsstabilitet og styrke er Techtron® HPV PPS anvendelig til mange forskjellige mekaniske komponenter.

Termiske
Selv ved lang tids anvendelse ved høye temperaturer utviser Techtron HPV PPS kun mindre endringer i mekaniske egenskaper. Den maksimale anvendelsestemperatur, hvor termisk-oxiderende degradasjon inntrer, er 260°C for korttidsanvendelse og 220°C for langtidsanvendelse (20.000 timer), noe som er høyere enn de fleste andre termoplastiske og termoherdende plastmaterialer.

Elektriske
På grunn av materialets gode dielektriske egenskaper er PPS anvendelig innen for den elektriske og elektroniske industri. De dielektriske egenskaper påvirkes kun svakt av endringer i frekvens, temperatur eller luftfugtighet.

Kjemikalieresistens
PPS er resistent overfor organiske oppløsningsmidler samt syrer og basiske oppløsninger. Materialet er ikke resistent overfor oxiderende syrer som f.eks. salpetersyre. Det er ingen kjente kjemikalier som kan oppløse PPS ved temperaturer under 200°C.

Vær- og UV stabilitet
PPS påvirkes av UV-lys, men kan stabiliseres med f.eks. carbonblack. PPS påvirkes ikke av forskjellige former for radioaktiv stråling. Brannforhold PPS er selvslukkende og klassifisert etter UL 94 V-0. Ved tykkelser over 3,2 mm kan tilogmed UL 94-5V opfylles.

Bearbeiding/sponfraskillende
PPS kan bearbeides med skjærende værktøy på alminnelige værktøysmaskiner. Det anbefales å benytte HSS eller karbidbelagt værktøy.

Liming
PPS kan limes med forskjellige limtyper som cyanoacrylat, epoxy og silikon. Overflaten skal være ren og tørr og kan eventuelt forbehandles ved etsing.

Festemetoder
Mekanisk festing med skruer fungerer utmerket. Hvis en komponent skal adskilles og festes ofte, anbefales det imidlertid å benytte gevindbøsninger.