POM

Polyoxymethylen

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
POM er blitt et meget utbredt teknisk plastmateriale og anvendes generelt til produksjonsemner med et godt utseende eller til sterke finmekaniske emner. POM er utbredt innenfor nesten alle industrigrener. Næringsmiddelindustrien anvender i utstrakt grad POM, idet materialet ut over sine gode mekaniske egenskaper også er meget lett å gjøre rent og er upåvirket av de rengjøringsmidler, som brukes i denne sektoren. Maskinindustrien bruker POM til f.eks. tannhjul, glideleier og -skinner, styreskinner, ruller, hjul, skruer og en lang rekke andre komponenter. Innenfor finmekanikk brukes POM til styreskiver og knaster, tannhjul, leier, snapplåser og en lang rekke andre deler. Bilindustrien er også bruker av mange POM deler, ikke bare i motorrommet, men også til kontaktdeler, hengsler og bensindeksler. På grunn av den meget hurtige bearbeidning er det mye brukt til automatbearbeidede deler. (Rundstenger kan leveres senterslipte.) Kort sagt brukes POM til finmekaniske emner, hvor der kreves en vedlikeholdsfri funksjon, stor styrke, elastisitet og dimensjonsstabilitet.

Karakteristika
POM er velegnet, hvor det er bruk for:
• Utmerket kombinasjon av hardhet, stivhet, seighet
• Høy utmattelsesstyrke
• Liten kaldflytningstendens – fjærende
• Gunstige friksjons- og slitforhold ved ideell materialoverflate
• Nøyaktighet og dimensjonsstabilitet
• Bredt anvendelsestemperaturområde
• Resistens over for mange kjemikalier

Anvendelse bør unngås ved:
• Sterke mineralsyrer og oksiderende kjemikalier
• UV-stråling (sollys)
• Kontakt med varmt vand
• Anvendelser med grovt slit

Egenskaper
Mekaniske
POM er et stivt, hardt og fjærende materiale, men tross hardheten er det kjennetegnet ved en høy slagstyrke. Ved lave temperaturer faller slagstyrken ikke så mye som for PA. Det er spesielt ved den utpregede stivheten og fjæringen som POM skiller seg fra PA. Krypresistensen er ikke så utpreget, og POM er derfor ikke så fleksibelt og ettergivende ved stor påkjenning. POM har gode egenskaper som glidemateriale – rimelig lav friksjonskoeffisient og en god slitestyrke, når motstående flate er glatt. POM er typisk et materiale, som kan brukes med fordel til finere mekanikk. POM-H er hardere, stivere og mer slitesterkt enn POM-C på grunn av høyere krystallinitet. Fuktopptagelsen er maksimalt ca. 1% og betyr normalt ikke noe for egenskapene.

Termiske
POM materialets stivhet er sterkt temperaturavhengig og faller kraftig ved stigende temperatur nær det krystallinske smeltepunkt ved ca. 166°C (POM-C) henholdsvis 175°C (POM-H). Glassovergangstemperaturen ligger ved ca. -60°C. POM kan ikke anvendes normalt under -50°C, fordi slagstyrken derunder er meget lav. Over 85-100°C bør POM ikke anvendes vedvarende, men kan kortvarig utsettes for opp til 150°C

Elektriske
Elektriske egenskaper er nesten sammenlignelige med tørr PA. De isolerende egenskapene er gode, og det er høy gjennomslagstyrke. Dielektrisk tapstall ligger lavt – omtrent som for PC. POM-H og POM-C har også her forskjellige egenskaper. De elektriske egenskaper påvirkes av temperatur og fuktighet, sistnevnte dog kun i begrenset omfang.

Optiske
POM er et delkrystallinsk materiale og derfor ugjennomtrengelig for synlig lys

Fysiologiske
POM kan godkjennes av amerikanske (FDA) og tyske (BGA) myndigheter til bruk i maskiner til næringsmidler, men man skal være klar over at det kan være fri formaldehyd i POM.

Kjemikalieresistens
POM er bestandig overfor f.eks. alkohol, eter, bensin og annet drivstoff, olje, men ikke estere. POM er bestandig over for de fleste baser, men ikke særlig mange syrer. POM-H er generelt mindre bestandig end POM-C. Det gjelder også overfor hydrolyse (varmt vann), hvor POM-H ikke tåler vand over 65°C. Spendingsrevnedannelse er sjeldent forekommende.

Vær- og UV-stabilitet
POM er ikke UV-stabilt, men ved sorte og spesielt stabiliserte typer kan POM anvendes utendørs.

Brann
På grunn av oksygeninnholdet i molekylene er POM lettere brennbart enn PA og PET. Flammen er blå nesten usynlig uten røykutvikling, og lukten er stikkende av formaldehyd. Antennelsestemperatur 375°C.

Bearbeiding 
Sponfraskillende

Halvfabrikata kan lett og hurtig bearbeides på alminnelige verktøysmaskiner. Materialet er kortsponet, og overflaten kan få en god finish med korrekt slepet verktøy. Hvis de bearbeidede overflater er usymmetrisk plassert i forhold til halvfabrikataoverflatene, kan det oppstå spenninger, som gir kast i emnet. Det henvises til Vinks brosjyre „Spontagende plastbearbeidning“.

Termoforming
Både varmknekking og termoforming av POM bli sjelden benyttet. Det er imidlertid absolutt mulig, forutsatt at man styrer temperaturen nøyaktig. Materialtemperaturen skal være 160-170°C, hvilket er tett på smeltetemperaturen. Ved denne temperatur er materialet transparent.

Festemetoder
Mekanisk samling med skruer er den oftest benyttede. Man kan utmerket skjære gjenger i POM, men en enda sterkere samling får man ved å benytte gjengeinnsatser eller selvskjærende skruer til plast, som finnes i handelen.

Liming
På grunn av den gode kjemikaliebestandigheten er limning ganske vanskelig, hvis stor styrke skal oppnås. Man kan bruke tokomponentslim på epoksybasis eller polyurethanlim. Innen liming skal overflaten være ru, hvilket best oppnås med en kjemisk etsning. Det må i de fleste tilfeller anbefales å bruke en annen festemetode.

Sveising
POM deler kan f.eks. sveises med teflonbelagte varmespeil, som også brukes til andre plastmaterialer. Varmluftsveisning kan utføres med stor sveisefaktor, hvis luften erstattes med nitrogen. Brukes alminnelig luft, vil sveisesømmen oksidere, og styrken reduseres kraftig. Friksjonssveisning og ultralydsveisning er de mest dominerende metodene. Spesielt er ultralydsveisning med den meget korte syklustiden egnet til serieproduksjon.

Overflatebehandling
POM-deler kan både metalliseres og farges ved trykking og lakkering. Felles for disse er dog, at en kjemisk eller elektrisk forbehandling - avhengig av den påfølgende overflatebehandling – er nødvendig for god vedheft.