PET

polyethylenterepthalat

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
Delkrystallinsk PETP har p.g.a. en god kombinasjon av mekaniske, termiske og elektriske egenskaper et meget bredt anvendelsesområde. Delkrystallinsk PETP og en modifisert type PETP TX anvendes innenfor mekanisk konstruksjon, typisk hvor det er tale om plast og relativt høyt belastede komponenter ofte kombinert med krav om stor målfasthet og lav friksjon. Dette er krav som ofte stilles til lager, tannhjul, ruller og lignende maskinelementer. PETP anvendes i elektrisk og elektronisk utstyr ofte p.g.a. gode elektriske egenskaper kombinert med stor termisk stabilitet og mekanisk styrke. Amorft PET benyttes hvor det samtidig er krav om et materiale med høy transparens og stor holdbarhet. Typiske områder er termoformede displays, beholdere til næringsmidler, deksler til maskiner samt utstyr til oppbevaring og sterilisasjon (ETO og gammastråler, ikke damp) av medisinske instrumenter og utstyr.

Karakteristika
Delkrystallinsk PETP kjennetegnes ved følgende karakteristiske egenskaper:
• Stor styrke og stivhet
• Fordelaktig krypebestandighet (lite kaldflytning)
• Stor målfasthet (lavt fuktopptak og lav termisk utvidelseskoeffisient)
• Hard og polerbar overflate
• Gunstige friksjons- og slitegenskaper
• Høy slagstyrke, men lav kjervslagstyrke (kjervfølsomt)
• Gode elektriske egenskaper
• God kjemikalieresistens

Bør brukes med forsiktighet ved:
• Konstruksjoner med kjervspenninger
• Anvendelse i varmt vann eller damp
• Sterke løsemidler og/eller konsentrerte syrer og baser

Amorft PET kjennetegnes spesielt ved:
• Høy transparens
• Stor overflatehardhet
• God slagstyrke
• Liten tendens til krakeleringer
• Lav formningstemperatur (stor prosesshastighet)

Anvendelser begrenses ved:
• Høyere temperaturer (>65°C)
• Utendørs anvendelser

Egenskaper
Mekaniske
Delkrystallinsk PETP hører til blant de stiveste av de ikke forsterkede plaster, og E-modul og hardhet endrer seg marginalt innenfor det normale temperaturområder (opp til ca. 80°C). Samtidig er materialstabiliteten god som fører til at PETP tåler relativt store statiske belastninger. PETP viser også ved dynamiske påvirkninger å ha fremragende egenskaper, og bøyestivheten er høy. Materialet har en utmerket slagstyrke, men er noe kjervfølsomt hvilket gjør at man bør unngå meget skarpe innvendige hjørner samt store variasjoner i godstykkelser. PETP og PETP TX har dessuten lav og konstant friksjonskoeffisient som gjør at man unngår problemer med stick-slip også ved lave glidehastigheter og glatte overflater. Samtidig er PETP meget bestandig over for friksjonsslitasje. PBT er en svakere type med bedre kjervslagstyrke. Amorfe typer A-PET og PET-G har høy slagstyrke, men mindre styrke og stivhet enn delkrystallinsk PETP.

Termiske
PETP er et av de delekrystallinske materialer med lavest lineær termisk utvidelseskoeffisient. Dette, sammen med at materialet kun har et begrenset fuktopptak, gjør det til en av de mest dimensjonsstabile ikke modifiserte plaster. Anvendelsestemperaturområdet går fra -40°C til ca. 100° og i kort tid helt opp til ca. 160°C. Glassforsterkede typer kan anvendes til nær det krystallinske smeltepunkt på ca 250°C. Klar PET (A-PET og PET-G) har betydelig lavere anvendelsestemperatur: Maks. 65°C.

Elektriske
PETP har med høy gjennomslagstyrke og stor spesifikk motstand, gode elektriske egenskaper, som er stabile over et stort temperaturintervall, og påvirkes ikke av fukt. Også de dielektriske egenskaper er tilstrekkelige til mange anvendelser og holder seg konstante over et stort frekvensområde.

Optiske
Klar PET (A-PET og PET-G) har en lystransmisjon, som svarer til PMMAs og er ikke tonet.

Fysiologiske
PETP-kvalitetene kan anvendes sammen med næringsmidler. Som emballasje anvendes A-PET og PET-G til mange typer mat emballasje. Materialene kan godkjennes etter FDA (USA) og BGA (Tyskland) og EU. PET kan steriliseres med ethylenoxid og gammastråling.

Kjemikalieresistens
PETP tåler utvannede oppløsninger av syrer og baser samt salt. Av hydrokarboner tåler materialet alifatiske og aromatiske oppløsninsmidler, oljer, fett og drivstoff. PETP absorberer nesten ikke vann, men ved temperaturer over 70°C angripes det ved hydrolyse og kan derfor ikke dampsteriliseres. PETP er heller ikke bestandig over for aceton, kloroform og konsentrerte syrer og baser. PETG er generelt ikke så resistente som de andre PETP-kvaliteter. Det er ikke tendenser til spenningskorrosjon.

Vær- og UV-stabilitet
Den klare PET (PETG) er ikke velegnet til utendørs anvendelse.

Brann
PETP er vanskelig å antenne, oksygen indeks 25, men brenner selv videre, når det er antent. Det brenner med en gul-orange, sotet flamme; det drypper og lukter svakt søtt. Delkrystallinsk PETP er brannklassifisert til UL 94 HB. Amorft PET (A-PET og PETG) er brannklassifisert til UL 94 V-2 for 3 mm plate, hvilket er bedre enn PMMA.

Bearbeiding
Sponfraskillende
PETP bearbeides hurtig og effektivt på alminnelige maskiner. Det bør arbeides med høye skjærehastigheter og varsom oppspenning. PETP er en dårlig varmeleder og stor varmeoppbygning bør unngås. Det er viktig å benytte skarpe verktøy og korrekte skjærevinkler som anvist i brosjyren „Sponfraskillende plastbearbeidning“. Ved bearbeiding av emner med store variasjoner i godstykkelser bør emnet ved skrubbearbeidning først oppvarmes til 120-130°C for at unngå spenninger. Oppvarming kan foretas i varm luft eller glyserin. Etterfølgende bearbeiding foretas ved normal temperatur, hvor meget fine toleranser kan oppnås.

Termoforming
PETG og folier av PET er velegnede til denne prosess. PETG skal ha en temperatur på 125-160°C. Delkrystallinsk PETP krever en temperatur på ca. 270°C, og derfor er det et vanskelig materiale å varmeforme. PETG kan også kaldkekkes (maks. 2 mm tykkelse).

Festemetoder
Ved montering av emner i plast bør man være oppmerksom på at store statiske belastninger medfører kryp. Derfor er formsluttende forbindelser gunstigere enn friksjonsforbindelser og f.eks. en mangenot bedre enn en not og fjær løsning, og en snappforbindelse ofte gunstigere enn en skrueforbindelse.

Liming
Ved liming er forbehandling av overflaten nødvendig i form av avfetting og rubbing, eller kjemisk behandling. Egnede limtyper er epoksy og polyuretan eller cyanoacrylat, men for øvrig henvises til limeleverandørens anvisninger. PETG kan limes med methylenchlorid (rensevæske) eller methylethylketon.

Sveising
Amorft PET kan sveises med varmluft og varmespeil. Spesielt gunstig er dog friksjonssveising samt ultralyd. Høyfrekvenssveising(HF) er ikke mulig.

Overflatebehandling
PET-kvalitetene kan poleres til høyglans ved hjelp av polerpasta og stoffskiver. Poleringer skal skje med jevnt trykk og bevegelser for å unngå varmeutvikling. Lakkering og trykk på overflaten kan utføres med farger til polyester.