PEEK

Ketron

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Ketron® PEEK kvalitetene er basert på råvaren polyetheretherketon. Disse halvkrystallinske, avanserte materialer er i besittelse av en enestående kombinasjon av særdeles høye mekaniske egenskaper, temperaturresistens og kjemisk resistens. Det gjør Ketron PEEK til det mest populære materiale i gruppen av High Performance Plastics.

Kvaliteter
Ketron® PEEK finnes i fire forskjellige kvaliteter med hver sine spesielle egenskaper.

Ketron® PEEK-1000 (natur/gråbrun og sort)
Denne kvalitet er fremstilt av ren PEEK. Afv alle Ketron® PEEK kvalitetene har denne kvaliteten den største seighet og beste slagstyrken. Både Ketron® PEEK-1000 natur og sort kan desinfiseres etter tradisjonelle metoder – damp, tørrvarme, etylen oxid, og gamma stråling. Råmaterialet som anvendes til Ketron® PEEK-1000 natur er godkjendt av den japanske MITI, det inkluderer tester i forbindelse med løsningsmidler og mutagen. Materialets sammensetning lever opp til EU-direktiver og de amerikanske FDA-regulativer vedrørende plastmaterialer anvendelse i kontakt med matvarer. Disse kvalifikasjoner gjør materialet meget egnet innenfor medisin- og matvareindustrien.

Ketron® PEEK-HPV (sort)
Tilsetning av PTFE, grafit og karbonfiber danner denne „bearing grade“ kvalitet. Materialets fremragende tribologiske egenskaper (lav friksjon, stor slitestyrke, høy pv-verdi) gjør Ketron® PEEK-HPV til det ideelle valg til slite- og friksjonsanvendelser.

Ketron® PEEK-GF30 (natur/gråbrun)
Denne kvalitet er forsterket med 30% glasfiber. Det betyr, at materialet har en større stivhet og krypresistens og ikke minst markant bedre dimensjonsstabillitet enn standardkvaliteten Ketron® PEEK-1000. Materialet er spesielt velegnet til konstruksjonsanvendelser, som under stigende temperaturer skal bære stor statisk vekt over en lengre periode. Anvendelsen av Ketron® PEEK-GF30 til glidedeler bør undersøkes nøjye, da glasfiber virker meget slitende på glideflaten.

Ketron® PEEK-CA30 (sort)
Denne kvalitet er forsterket med 30% karbon. Kvaliteten kombinerer en optimal slitestyrke med ennå bedre mekaniske egenskaper (høyere E-modul, mekanisk styrke og krypresistens) enn Ketron® PEEK-1000. I tillegg medfører tilsetning av karbon en 3,5 ganger så høy termisk ledeevne enn uforsterket PEEK. Materialet leder bort varme hurtigere fra overflaten.

Anvendelsesområder
PEEK kvalitetene har et stort anvendelsesområde innenfor industrielle appliksjoner.
De mekaniske egenskapene samt kjemisk resistens og næringsmiddelgodkjennelse gjør materialet meget velegnet til:
• Hardt belastede deler
• Tannhjul
• Hydraulikkdeler
• Pumpedeler
• Skraper
• Anvendelser innenfor kjemisk industri og matvareindustrien

Karakteristika
• Særdeles høy maksimal tillatt driftstemperatur i luft (250°C kontinuerlig og opp til 310°C i korte perioder)
• Høy mekanisk styrke, stivhet og hardhet – også ved stigende temperaturer.
• Meget høy kjemikalie- og hydrolyseresistens.
• Ekstremt gode slite- og friksjonsegenskaper – spesielt Ketron® PEEK-HPV og Ketron® PEEK-CA30.
• God dimensjonsstabillitet.
• Motstandsdyktig overfor radioaktiv stråling – gamma- og røntgenstråler.
• Lav selvantennelighet og meget lav røkutviklingsnivå.
• Gode elektriske og dielektriske egenskaper – med untak av Ketron® PEEK-HPV og Ketron® PEEK-CA30.
• Glimrende dimenssjonsstabillitet.

Ketron® PEEK anbefalles ikke i forbindelse med:
• Konsentreret svovlsyre
• Rykende konsentrert salpetersyre

Egenskaper
Mekaniske
Ketron® PEEK har noen av de beste mekaniske egenskaper som finnes blant de termoplastiske materialer. Fra 150°C og oppover (over glasstransmissjonstemperaturen) reduseres alle Ketron® PEEK kvalitetenes mekaniske egenskaper vesentlig, samtidig med, at den lineære termiske utvidelseskoeffisienten stiger betydelig.

Termiske
Ketron® PEEK tåler temperaturer i området -65 til 150°C uten å miste bæreevne eller seighet. Forsterkede typer kan kortvarigt anvendes ved temperaturer over 300°C. Dimensjonsstabiliteten er meget god – med fiberforsterking sammenlignet med stål.

Elektriske
Ketron® PEEK utviser gode elektriske egenskaber, som opprettholdes selv ved temperaturer på omkring 200°C. Sammen med den gode kjemiske resistens, er Ketron® PEEK derfor velegnet til elektriske komponenter i aggressive miljøer. Karbonforsterket PEEK er ledende, dette bør taes hensyn til hensyn til ved valg av fiberforsterking.

Kjemikalieresistens
Ketron® PEEK er resistent overfor nesten alle organiske og uorganiske væsker. Det eneste kjendte medie, som vil oppløse Ketron® PEEK er konsentreret svovlsyre. Materialet påvirkes også av rykende, konsentrert salpetersyre. Hardt belastede Ketron® PEEK komponenter vil kunne få spendingsrevner i forbindelse med acetone. Ketron® PEEK påvirkes ikke av hydrolyse.

Vær- og UV stabilitet
Som andre polyaromatiske materialer påvirkes Ketron® PEEK av UV-stråler. Denne påvirkning gir imidlertid kun ca. 1 % reduksjon av styrken ved et 12 måneders utendørs opphold. I spesielle tilfeller kan materialet males eller stabiliseres med f.eks. carbonblack.

Ketron® PEEK har en god bestandighet overfor radioaktiv stråling. Strålingsdoser i størrelsesordenen 1.000 – 10.000 Mrad har ingen effekt på materialet.

Brannforhold
Ketron® PEEK er svært antennelig og selvslukkende. Materialet oppfyller UL 94 V-0 og har en meget lav røkutvikling.

Bearbeiding / sponfraskillende
Ketron® PEEK kan bearbeides med skjærende værktøy på alminnelige værktøysmaskiner. Det bør anvennes skarpt værktøy (helst med karbon tipp) og korrekte vinkler og hastigheter. Er kjøling nødvendig, bør det benyttes vann.

Liming
Ketron® PEEK kan limes med forskjellige limtyper som cyanoakrylat, epoxy og silikon. Overflaten bør være ren og tørr og kan eventuelt forbehandles ved etsing.

Sveising
Ketron® PEEK kan sveises med vanlige sveisemetoder som ultralyd og friksjonssveising. Man bør ta hensyn til materialets høye smeltepunkt (343°C) ved valg av sveisemetode.

Overflatebehandling
Ketron® PEEK kan metalliseres med konvensjonelle teknikker til termoplastiske materialer.