PE

polyethylen

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
PE-HD er et ganske billig materiale, og da det samtidig har en særdeles god slitestyrke og kjemisk bestandighet, finner det anvendelse innenfor mange industrigrener. I den kjemiske industri brukes PEH rør, fittings og armaturer, og PE-HD plater til oppsveising av kar, beholdere og galvanotromler. I maskinindustrien brukes PEHD 500 eller PE-HD 1000 til tannhjul, kjedeføringer, glideskinner m.v. I transportanlegg for massegods, f.eks. kull, korn eller sand brukes PE-HD 800 eller PE-HD 1000 til glideplater, bekledning av siloer og lignende anvendelser, hvor godset har en glidende bevegelse over platematerialet. I næringsmiddelindustrien anvendes PE-HD især til skjæreplater, former til matvarer, skillevegger i frysere m.v. Så vel PEL, PEM som PEH brukes til rørledninger til vann, kloakksystemer og til gassledninger.

Karakteristika
PE kjennetegnes ved:
• Høy slitestyrke ved spesielle forhold
• Meget høy kjervslagstyrke, selv ved lav temperatur
• Gode anvendelsmuligheter sammen med kjemikalier
• Lav vannabsorbsjon og gode barriereegenskaper
• Velegnet til kontakt med næringsmidler
• Spesielt lave anvendelsestemperaturer
• Rimelig pris men

PE bør unngås ved:
• Høyere temperaturer
• Krav om høy slitestyrke og stivhet
• Krav om kryperesistens
• Krav om dimensjonsstabilitet
• Anvendelser med sterkt oksiderende medier og aromatiske og alifatiske hydro karboner
• Krav om UV-bestandighet, kan dog stabiliseres ved sort innfarging

Egenskaper
Mekaniske
PE har en spesiell plass blant de delkrystallinske materialer. Som relativt mykt og fleksibelt (kaldtflytende) materiale tåler det ikke så store spenninger uten at deformeres, når det sammenlignes med PA, POM og PET. Kjervslagstyrken er meget høy, og det betyr, at PE-deler kan utsettes for utrolige påvirkninger. Det virker dessuten dempende på slag og vibrasjoner. PE har en høy slitestyrke så vel over for et fast materiale (glidelager) som over for kornformet materiale (silobekledning). Dessuten er PE et lavfriksjonsmateriale, og den glatte (upolære) overflaten er avvisende overfor belegg.

Termiske
PE har et anvendelsestemperaturområde på -50° til 80°C og er således anvendelig i lave temperaturområder. PE-HD 1000 kan anvendes til -260°C. Det krystallinske smeltepunktet er: PE-LD ca. 110°C, PE-HD ca. 135°C. Ved termoplastisk forarbeidning skal man opp over denne temperatur.

Elektriske
PE er et av de best isolerende plastmaterialer for elektriske påvirkninger. Det dielektriske tap er lavt. Statisk elektrisitet kan gi problemer.

Optiske
PE-folie er transparent. I halvfabrikata er PEs naturfarge opalhvit.

Fysiologiske
PE kan anvendes til kontakt med næringsmidler, så vel til emballasje som maskindeler. Det er regler for godkjennelse ved de tyske (BGA) og amerikanske (FDA) myndigheter.

Kjemikalieresistens
PE karakteriserer seg ved en utmerket bestandighet over for mange kjemikalier. PE opptar ikke vann og har en stor vanndamptetthet. Vanlige oppløsninger av salter, syrer og baser angriper ikke. Et unntak er sterkt oksiderende kjemikalier som salpetersyre, rykende svovelsyre (SO3) og halogener. Under 60°C er nesten alle organiske oppløsningsmidler uskadelige. Krystallinitetsgraden er avgjørende for motstandsevnen.

Vær- og UV-stabilitet
UV-stråling er skadelig for PE, og utendørs anvendelse krever stabilisering – ofte ved anvendelse av „carbon black“ (sort farge).

Brann
PE er antennelig og brenner med lysende flamme med blå kjerne. PE drypper under brenning, og når flammen slukkes, lukter røken av stearin. Antennelsestemperatur: 340°C. PE fremstilles også i brannhemmende kvaliteter.

Bearbeidning
Sponfraskillende
Halvfabrikata av PE-HD er ukomplisert å bearbeide. Kjøling kan utføres med normale kjølemidler. Tynne plater av PE-HD kan stanses og klippes.

Termoformning
Plater av PE-LD og PE-HD kan termoformes. Ved PE-HD 500 og 1000 er varmknekking mulig, men vanskelig. PE-HD skal ha en temperatur på ca. 130°C. Materialet slår seg ofte ved avkjøling, og det kan derfor være nødvendig å holde det formede emnet i et fikstur, hvor det kan avkjøles fra alle sider. Kaldformning av PE-HD plater er mulig, hvis de etterfølgende holdes fast i fasong. I motsatt fall vil det med tiden rette seg ut. De indre spenninger gir sjelden problemer.

Festemetoder
Den mest anvendte metoden til montering og festing av PE-HD plater er anvendelse med skruer. Man skal så vidt mulig unngå å skjære gjenger i materialet, men i stedet anvende spesielle gjenge deler av metall eller selvskjærende skruer. Dessuten skal man være oppmerksom på, at PE-HD har en høy temperaturutvidelseskoeffisient i forholdet til metaller. Dette forholdet må man ta hensyn til i sin konstruksjon.

Liming
På grunn av den gode kjemiske bestandigheten og upolaritet kan man ikke lime PE-HD umiddelbart. Man må før limeprosessen foreta en forbehandling for å oppnå en rimelig styrke i limesamlingen. Sammenføyning av PE-HD ved lim benyttes sjelden på grunn av den relativt lave styrken og den vanskelige forbehandlingen.

Sveising
Sveising er en særdeles god sammenføyning av PE-HD. Det kan sveises med varmluftutstyr og med varmespeil. Dessuten kan man friksjonssveise materialet. Ultralydsveising er anvendelig, men høyfrekvenssveising er ikke mulig. PE-HD 500 og især PE-HD 1000 er meget vanskelige at sveise.

Overflatebehandling
Det er mulig å trykke og påføre farge på PE-HD etter en forutgående behandling (elektrisk).