PAI

polyamidimid

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

PAI – Polyamidimid – er mest kjent under handelsnavnet Torlon®. Det er et delkrystallinsk termoplastisk materiale. Materialet kombinerer mekanisk styrke og dimensionsstabilitet på en måte, som gjør det spesielt egnet til emner som utsettes for stor belastning og høye temperaturer.

Anvendelsesområder
Torlon® anvendes spesielt til hardt belastede maskindeler og deler som, utover belastning, udsettes for høye temperaturer. I motordeler som f.eks. stempler, stempelringer, ventiler o.l. har man med fordel erstattet konvensjonelle materialer med Torlon®. Materialets gode slidegenskaper og termiske stabilitet gjør det velegnet til deler i motor- og maskinkonstruksjoner samt til elektriske komponenter

Anvendelsesområder for Torlon® kan være følgende:
• Stempler
• Stempel- og tetningsringer
• Ventildeler
• Styrevinger for kompressorer
• Spindler i printere
• Temperatur- og slitedeler til maskinkomponenter

Karakteristika
• Meget høy maksimal driftstemperatur i luft (250°C kontinuerlig)
• Meget god mekanisk styrke og stivhet i et bredt temperaturområde
• Ekstrem høy dimensjonsstabilitet opp til 250°C
• Ekstremt gode slite- og friksjonsegenskaper – spesielt Torlon® 4301 PAI
• Meget god UV-resistens • Ekstrem motstandsdyktighet overfor radioaktiv stråling – gamma- og røntgenstråling
• Lav selvantendelighet • Stor stivhet • Stor utmattelsesstyrke

Torlon anbefalles ikke i forbindelse med:
• Anvendelser i damp
• Anvendelser i forbindelse med mange aggressive kjemikalier

Kvaliteter
Der finnes tre Torlon® kvaliteter med hver sine spesielle egenskaper:

Torlon® 4203 PAI (gul/oker)
Av de tre Torlon® kvaliteter har denne kvalitet den største seigheten og høyeste slagstyrke. På grunn av materialets høye temperaturresistens, høye dimensjonsstabillitet og gode bearbejidingsegenskaper er det meget anvendelig til presisjonskomponenter i høyteknologisk utstyr. På grunn av de gode elektrisk isolerende egenskaper, er materialet dessuten særdeles anvendelig i elektriske komponenter.

Torlon® 4301 PAI (sort)
Denne kvalitet er tilsatt PTFE og grafit, som sammenlignet med de andre Torlon® kvaliteter, øker materialets slitestyrke og reduserer friksjonskoeffisienten. Torlon® 4301 PAI har en særdeles god dimensjonsstabilitet over et bredt temperaturområde. Materialet er velegnet til anvendelser som skal modstå kraftig slitasje der hvor smøring ikke er mulig, pakninger, samt stempel og kompressordeler.

Torlon® 5530 PAI (sort)
Denne kvaliteten er forsterket med 30% glasfiber. Det medfører en større stivhet, høyere styrke og bedre krypresistens enn Torlon® 4203 PAI. Materialet er velegnet til konstruksjoner med understøttelsde av statisk vegt over en lengre periode ved høye temperaturer. Dessuten er Torlon® 5530 PAI særdeles dimensjonsstabilt helt opp til 250°C, noe som gjør materialet særdeles velegnet til præsisjonskomponenter innen f.eks. elektronikkindustrien. Hvorvidt Torlon® 5530 PAI er velegnet til glidedeler bør undersøkes nøye, ettersom glasfiber virker slitende på glidefladen.

Egenskaper
Mekaniske
Torlon® har en meget høy mekanisk styrke selv ved høye temperaturer. Materialet er seigt og har en god utmattelsesstyrke. Krypegenskapene for Torlon® kan sammenlignes med metaller og påvirkes kun ved temperaturer opp til 250°C. Materialet har en stor slitestyrke – også uten smøring.

Termiske
Torlon® tåler meget hyje temperaturer. Den termiske utvidelse er liten. Materialet kan tåle høye belastninger innen for temperaturområdet -195°C til +250°C.

Torlon® har en relativ høy fuktabsorbasjon. Det betyr, at komponenter som enten anvendes ved høye temperaturer eller er fremstilt med små toleranser, slik som fugtmettede komponenter hurtig utsettes for temperaturer over 200°C.

Kjemikalieresistens
Torlon® er resistent over for alminnelig ehydrauliske væsker, oljer og smøremidler. Torlon® er motstandsdyktig overfor de fleste syrer ved moderate temperaturer, men angripes av sterke baser, mettet damp samt visse syrer ved høye temperaturer.

Vær- og UV stabilitet
Torlon® påvirkes ikke av UV stråling og er generelt ikke påvirket av utendørsanvendelse. Materialet viser kun minimal degradering ved gammastråling.

Brannforhold
Torlon® er selvslukkende og oppfyller krav til anvendelse i flyindustrien. Materialet er klassificeret etter UL 94 V-0

Bearbeiding/forarbeiding
Skjærende bearbeiding i Torlon® kan gjøres etter samme prinsipper som ved metaller. Det skal generelt anvendes skarpe værktøy (feks.diamant). Det skal anvendes korrekte hastigheter og skjærevinkler.

Festemetoder
Clic-system, bolt samt festemetoder med indstøpte metalldeler kan anvendes. Bolt forbindelser fremstilt i Torlon® gir en god styrke og stivhet.

Liming
Torlon® kan limes med epoxy og cyanoakrylat. Overflaten bør forbehandles med avfetting og sliping eller etsing.

Overflatebehandling
Torlon® kan metalliseres med forskjellige teknikker. Metallisering med vacuum anbefalles ikke.Materialet kan males med konvensjonelle teknikker. Maling kan eventuelt herdes etter en forbehandling av Torlon® emnet. (30 minutter ved 140°C)