PA

polyamid

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområder
PA er et av de mest benyttede konstruksjonsmaterialer innenfor nesten alle typer industri. I maskinindustrien benyttes PA til lager, tannhjul, koblinger, wireruller og lignende maskinelementer, hvor slitestyrke og de gode mekaniske egenskapene er avgjø- rende. PA har god støydempende virkning og sikrer et behagelig miljø og mindre vedlikehold. I store maskindeler er den lave vekten avgjørende for valg av materiale. I næringsmiddelproduksjon anvendes PA grunnet dets selvsmørende egenskaper og dermed unngår forurensning av matvarene. Amorf PA anvendes til måleglass eller lignende elementer, hvor de andre klare materialer ikke har tilstrekkelig kjemikalieresistens, eller hvor andre av produktets spesielle egenskaper gir en fordel. PA er kort sagt industriens universelle konstruksjonsmateriale - og det med god grunn!

Karakteristika
PA har et stort bruksområde som følge av:
• Meget fin kombinasjon av mekanisk styrke og kjemisk resistens
• Motstandsdyktig overfor slitasje mot ru overflater
• Høy utmattelsesstyrke
• Vibrasjonsdempende
• Resistent overfor de fleste løsemidler og de fleste baser

Kan ved modifisering og forsterkning:
• få meget høy styrke og stivhet
• anvendes til høye temperaturer
• få meget lav friksjonskoeffisient

PA bør i visse situasjoner unngås, fordi det:
• absorberer og avgir fukt (vann) fra omgivelsene
• angripes av UV-stråling (sollys)
• angripes av de fleste syrer

Egenskaper
Mekaniske
Det etterfølgende vil kun omhandle delkrystallinske typer. PA er et av de mest anvendte materialer til maskindeler. Det skyldes en fin kombinasjon av styrke, slitegenskaper samt kjemisk resistens. PA er ikke kjennetegnet ved høy styrke for trekk og trykk – spesielt ikke ved økt fuktighet og temperatur, her har POM og PETP høyere verdier. Men PA er et fantastisk seigt materiale, og derfor passer godt til dempende elementer som utsettes for dynamiske svingninger. Kjervslagstyrken er høy – især ved høy fuktighet. PA6 og PA6.6 kjennetegnes ved en fantastisk slitestyrke, især mot ru overflater eller ved drift i forurensede miljø. Friksjonskoeffisienten er ikke spesielt lav, men PA kan ofte brukes uten smøring. Ved hardt belastede lager kan selvsmørende typer anvendes for nedsettelse av friksjonen, eller smøring kan tilføres for å minske friksjonsvarmen.

Termiske
PA4.6 tåler høyeste temperatur (150°C), men generelt kan PA6 anvendes i temperaturområdet -40 til 80°C. Over denne temperatur kreves stabilisering av materialet ved langtids drift. Man kan med fordel benytte fiberforsterkede og varmeforsterkede kvaliteter som ofte kan innsettes til omkring 200°C. PA11 og 12 bør normalt ikke anvendes over 90°C. Det krystallinske smeltepunkt er for PA11: 190°C, PA6: 223°C, PA6.6: 265°C og PA4.6: 295°C. Elektriske PA kan anvendes til elektriske komponenter, da det har gode isolerende egenskaper, men påvirkes dog i høy fuktighet. Optiske De klare amorfe typer har god transparens og en lysgjennomgang tilsvarende PC.

Fysiologiske
PA kvaliteter er velegnet til bruk i kontakt med matvarer – både til emballasje og til maskiner. Det finnes mer informasjon om dette hos tyske (BGA) og amerikanske (FDA) myndigheter. Det frarådes å bruke blokkstøpte og mykgjorte typer til langvarig kontakt, med mindre det finnes en særlig godkjennelse.

Kjemikalieresistens
PA er meget bestandig overfor kjemikalier med unntagelse av syrer (generelt) og sterkere baser. PA er generelt bestandig overfor oljeprodukter, bensin, fett og løsemidler som alkohol og ketoner, dessuten ester, eter og klorerede hydrokarboner. PA6 og PA6.6 oppløses av maursyre, PA11 av fenol. Det er en begrenset tendens til spenningskorrosjon. Zinkkloroppløsninger kan dog gi slike problemer. PA er ikke hydrolysebestandig, det nedbrytes altså av varmt vann. Det angripes av luftens oksygen ved høye temperaturer. Disse egenskaper kan modifiseres ved stabilisering. PA absorberer fuktighet fra omgivelsene – jo større fuktinnhold – desto større vannopptak, dog vil vannopptakelsen aldri overstige 9% (vekt). Dette forhold endrer materialet; volumet økes, og materialets egenskaper endres til det mykere og senere ved høyere fuktighet. Prosessen er imidlertid kjent, og man har mulighet for å ta de nødvendige forholdsregler

Vær og UV-stabilitet
PA angripes av UV-stråler (sollys), men dette er kun et problem ved tynnveggede emner.

Brann
PA er tungt antennelig og selvslukkende. Selvantennelse ved 420°C og brenner med en gul flamme med blå kjerne. Røyken lukter tydelig av brent hår. PA kan gjøres brannhemmende ved tilsetning av additiver.
 
Bearbeidning
Sponfraskillende
PA er enkel og hurtig å bearbeide på alminnelige maskiner, enten det er dreiing, fresing eller høvling. Verktøyet skal være skarpt og i korrekt vinkel som anført i Vinks „Sponfraskillende bearbeidning av plast“. Det bør benyttes store skjærehastigheter og en forsiktig oppspenning. Om nødvendig, kan det kjøles med luft. De lange, seige sponene krever forsiktighet.

Termoforming
Både varmkekking som termoforming er mulig, men er ytterst sjeldent anvendt, da materialet oksyderer.

Festemetoder
Mekanisk feste med skruer er mest brukt. Man bør være oppmerksom på ulike temperaturutvidelser for polyamid og eventuelt stål. Det finnes i handelen selvborende skruer (også i rustfritt stål) og gjengehylser, som gir meget stor styrke ved anvendelse i PA.

Liming
Polyamidene har ofte en mekanisk funksjon, og hvis en limskjøt skal belastes, bør den utføres omhyggelig. Dette gjelder både for forbehandlingen, som består av avfetting og matting av overflatene, og for selve limingen. Til liming av PA mot PA benyttes et oppløsningsmiddel inneholdende spon. Til liming av PA mot stål benyttes oftest en tokomponent epoxylim.

Sveising
Polyamidene kan sveises med alle kjente sveisemetoder for termoplastiske materialer. Varmeelement- og friksjonssveising gir utmerket resultat, men ultralyd- og varmluftssveising gir dårligere resultater og har derfor ingen praktisk betydning.

Overflatebehandling
Man kan uten forbehandling trykke med silketrykk og dyptrykk på PA-emner. Emner kan også lakkeres f.eks. med tokomponent polyurethanlakk. Likeledes er metallisering mulig under vakuum, når emnet er grunnet med en spesiallakk. PA kan innfarges ved koking i vann med fargepulver til tekstiler

PA kan leveres i bolt, emnesrør og plater.